Lõpetasin töö

03/15/2017

Täna esitasin oma loovtöö retsensendile. Hakkan valmistuma töö kaitsmiseks. Käitöö- ja kodundusõpetaja Maret Rei soovitusel otsustasin osaleda ka kodunduse maakondlikul aineolümpiaadil. Seega mu loovtöö "Kanep meie toidulaual" esitati olümpiaaditööna maakonda. Seal tunnistati see I koha vääriliseks. Oli põhjust rõõmustada nii minul kui juhendajatel Krista Mändaril ja Margit Lindaul.